Keurmerken

Gebr-Opdam heeft verschillende keurmerken en certificaten. Voor deze keurmerken moet het bedrijf zich houden aan de eisen die deze keurmerken stellen aan kwaliteit en duurzaamheid. Daarnaast worden de kwaliteit en milieuvriendelijkheid regelmatig gecontroleerd. Het autorecyclebedrijf Gebr-Opdam heeft de volgende keurmerken: Kiwa,ARN, STIBA en KZD***.


Kiwa gecertificeerd

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die zich inzet om de kwaliteit van verschillende organisaties en bedrijven te geranderen. Deze taak voert de Kiwa uit door het houden van inspecties, keuringen en trainingen. De bedrijven met Kiwa-certificaat zitten niet allen in de branche van autorecycling. Kiwa is actief binnen veel verschillende soorten branches. Om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van Kiwa te verzekeren worden de activiteiten van Kiwa regelmatig geanalyseerd en gecontroleerd.


ARN

De afkorting ARN staat voor Auto Recycling Nederland. Het ARN is de expert op het gebied van autorecycling en is al meer dan 15 jaar een belangrijke factor binnen de branche. De organisatie adviseert bedrijven over milieuvraagstukken en houdt zich bezig met de ontwikkeling van en het toezicht houden op recyclingprocessen. Ook voert de ARN milieucontroles uit bij verschillende bedrijven en helpt deze bedrijven met het voldoen aan de milieueisen. Voor meer informatie over ARN kunt u kijken op de pagina milieu.


STIBA

STIBA is de Nederlandse brancheorganisatie voor alle voertuigdemontagebedrijven. De organisatie zet zich in voor hergebruik van zoveel mogelijk onderdelen en materialen in de voertuigdemontagebranche. Het doel van STIBA is daarbij het behartigen van de belangen van verschillende bedrijven in de voertuigdemontagebranche. Dit om het ondernemingsklimaat rondom recycling zo gunstig mogelijk te maken.

Om lid te mogen worden van STIBA moet een bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn voorwaarden op het gebied van vergunningen, kwaliteit en garantie. Alle bedrijven die aangesloten zijn bij STIBA moeten minimaal aan de KZD* norm voldoen (voor meer uitleg over KZD zie de volgende alinea).


KwaliteitsZorg Demontage (KZD***)

In de KZD-norm zijn eisen vastgelegd met betrekking tot de demontage, materiaalrecycling en kwaliteit binnen demontagebedrijven. De STIBA en ARN verplichten bedrijven die bij hen zijn aangesloten om minimaal de KZD* norm te hebben. Deze norm is niet wettelijk vastgelegd.

Er zijn drie verschillende KZD-niveaus:
KZD*: Dit is het basisniveau. De bedrijven die dit certificaat hebben voldoen aan alle wettelijk gestelde voorschriften en eisen. Hiernaast voldoen ze ook aan een paar specifieke recyclevoorschriften en zijn ze verplicht om een geordend bedrijfsproces te hebben.
KZD**: Dit niveau bestaat uit KZD* met een aantal extra’s. Dit certificaat kan gegeven worden aan demontagebedrijven die ook onderdelen verkopen. Hiermee kunnen ze aantonen dat de onderdelen van een betrouwbaar adres zijn gekomen.
KZD***: Dit niveau bestaat uit KZD** met nog een aantal extra voorschriften met betrekking op duurzaamheid en garantie. Dit is het hoogste certificaat en het certificaat dat de Gebr-Opdam heeft.

 

AUTO-ONDERDELEN VALKENBURG (ZH)

AUTO-ONDERDELEN ZWAANSHOEK (NH)

TE DEMONTEREN
AUTO'S

 

KIWA GECERTIFICEERD

De levensstandaard in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld. Nederlanders van alle leeftijden kopen jaarlijks voor vele honderden miljoenen euro's aan auto's.

Hergebruik van waardevolle onderdelen van die auto's is zowel uit financieel-economisch oogpunt als redenen van energie-
besparing interessant.