Milieu

ARN gecertificeerd

Er zijn veel wettelijke milieubepalingen waaraan een autobedrijf moet voldoen, zoals het scheiden van afval of het treffen van energiebesparende maatregelen. Autobedrijven moeten echter verder kijken dan het aanvragen van de verplichte milieuvergunning. Er zijn in de autobranche allerlei maatregelen te nemen die niet alleen ten goede komen van het milieu, maar juist ook aan financieel aantrekkelijk zijn. Maatregelen op het gebied van afvalpreventie, -opslag of -scheiding, of om het gebruik van gas, water of licht terug te dringen.Gebr. Opdam is aangesloten bij ARN, het expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche. Alle leden worden periodiek aan een milieuscan onderworpen. De ARN-milieuscan geeft inzicht hoe milieuverantwoord een bedrijf werkt en welke duurzame verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

Het is wettelijk bepaald hoe autobedrijven, gemeenten en MKB'ers met afvalstromen om moeten gaan. ARN ons helpt bij het voldoen aan de wettelijke bepalingen. Recyclingprocessen worden aangestuurd, georganiseerd, begeleid en gecontroleerd. De samenwerking met ARN geeft de garantie dat door ons aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.

 

 

KIWA GECERTIFICEERD

De levensstandaard in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld. Nederlanders van alle leeftijden kopen jaarlijks voor vele honderden miljoenen euro's aan auto's.

Hergebruik van waardevolle onderdelen van die auto's is zowel uit financieel-economisch oogpunt als redenen van energie-
besparing interessant.